top of page

Visningshus Smultronlyckan

KUND

KUND

2023

KUND

Derome Bostad

TJÄNST

Inredningsuppdrag

Smultronlyckan, ett projekt i samarbete med Derome Bostad. Utmaningen låg i att skapa en unik och smakfull inredning för hela huset med en begränsad budget på 35 000 kr, där fokus låg på kreativ användning av återbruk. Genom noggrann planering och en dos kreativitet skapades en harmonisk och inspirerande miljö som inte bara tilltalar ögat utan även håller hållbarhet i åtanke.

KUND

bottom of page